اطلاعات تماس

تصویر تماس

دفتر مرکزی: خیابان فروغی کوچه40 بن بست طوبی شیرانی
تلفن: 4 – 33385213
همراه: 09133093457
فکس: 03133385213
ایمیل:
آدرس انبار: اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد خیابان شاهین بن بست دوم انتهای بن بست شرکت پخش عارف دارو قائم
تلفن:4-03195016471

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

حاصل عبارت را در کادر وارد کنید
=

نقشه شرکت

اطلاعات تماس

   اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد خیابان شاهین -بن بست دوم سمت چپ آخر بن بست شرکت عارف دارو

  تلفکس : 33385213-031
 تلفن  : 4-33385213- ، 4-95016471-031

 ایمیل: